Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Misyon
 
Özgün yaratılar ile ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak, evrensel düşünce ve değerlere sahip, yaratıcı ve özgür bireyler yetiştirmek ve bu yolla sanatın toplum yaşamının içinde yer almasına katkı sağlamaktır.
 
Vizyon
 
Uluslararası düzeyde eğitim veren, yetiştirdiği yaratıcı bireyler aracılığıyla sanatın toplum yaşamında daha etkin rol almasına katkıda bulunan bir eğitim kurumu olmaktır.
 

Temel Değerler

Akademik özgürlük,

Özgür iletişim ortamı,

Eğitim ve araştırma alanında yenilikçilik ve yaratıcılık,

Estetik duyarlık

Toplumsal sorumluluk

Etik değerlere bağlılık

Hoşgörülü olmak

İdealist olmak

Saygılı olmak

Liderlik

Şeffaflık

Katılımcılık

Takım bilinci

Paylaşımcılık

Hesap verebilirlik

Kurum aidiyeti

Çevre bilinci