Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Hindistan’ın Madya Pradesh bölgesinde yer alan Maihar adlı kasabada, Art Ichol Sanat Merkezi tarafından 27 Ocak-18 Şubat 2020 tarihleri arasında beş davetli seramik sanatçı ile Uluslararası Katılımlı Sanatçı Rezidansı gerçekleştirilmiştir. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Onur Fındık, Türkiye’den davet edilen iki sanatçıdan biridir. “Mesken” teması altında düzenlenen üç haftalık bu etkinlik, Hindistan yerel kültürünün inanç ve mesken arasındaki günlük yaşam pratikleri üzerine odaklanmıştır. Sanatçılar tarafından yapılan alan araştırmaları sonucunda, kültür ve nesne arasındaki diyalektik süreci yansıtan tasarımlar gerçekleştirilmiş ve kolektif bir süreç içinde proje yürütülmüştür. Bu ortak tema altında Onur Fındık eserini, bölgenin tapınak mimarisinden yola çıkarak tasarlamıştır. Eserinde, malzeme olarak yerel halkın ürettiği pişmiş tuğla, bambu ve kerpiç çamurunu kullanan sanatçı, heykelsi özelliği ön plana çıkardığı büyük boyutlu bir barınak inşa etmiştir.  Sanatçı bu noktada, tapınak ve evlerde gerçekleştirilen günlük ritüelleri, barınak kavramı altına yerleştirmiştir.

 

 


25 Şubat 2020