UŞAK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 

“KOHEZYONİ-1” KİŞİSEL RESİM SERGİSİ / SOLO PAINTING EXHIBITION

Oluşumlar, buluşumlar, tutunuşlar, ayrılışlar, kopamayışlar… Tıpkı suyun yüzey üzerindeki ritmik çekim hareketleri gibi… Görmenin ötesindeki anlamlandırma boyutunda su damlacıklarının metomorfik suretleri resim düzleminde fizik bilimindeki kohezyon kuvvetinin çekim etkileriyle betimlenebilir. Kohezyon kuvveti aynı cins sıvı maddelerin molekülleri arasındaki çekim kuvvetine verilen addır. Ya da su moleküllerinin birbirine tutunmasını sağlayan elektriksel kuvvettir. Moleküllerin birbirini çekmesi, bir maddenin kendi kendine yapışması birbirini tutmasıdır, bu nedenle kohezyon için “birbirini tutma” da denir. Su damlacıklarının resim alanında kohezyonik olarak birbirine yakınlaşmaları, tutunmaları, birleşerek büyümeleri, küçük damlacıklara meydan okuyarak onları kendilerine dahil etmeleri kimi zaman zayıf çekim kuvvetinden kaynaklanan yok olma durumları; insanın yaşamak isteyip te yaşayamadığı ya da istemediği halde yaşadığı olaylarla özdeşleştirilebilir. Damlacıkların seslerinin kısıldığı veya çığlıklarının koptuğu soyutlanmış izdüşümleri arasındaki çekim kuvvetleri bizi resim yüzeyinde pek çok olaya tanıklık ettirir. Çünkü yaşamdaki güzel anlar, anılar, acı travmalar etkilerini yıllarca sürdürebilir. Kiminin etkisi, yaşanmışlığın geride kalmasıyla unutulabilir ya da neredeyse hatırlanamayacak bir boyuta gelebilir. Kiminin ki ise katlanarak büyür. Ne var ki yaşananların alt bilinçte bıraktığı izler üst bilince her zaman hükmeder. Kim bilir? Belki de tutunduklarımız, tuta-ma-dıklarımız, unuttuklarımız unuta-ma-dıklarımız, bıraktıklarımız bıraka-ma-dıklarımız, kimi zaman üstünü örtmeye çalıştıklarımız bu kohezyonik halleriyle insanın evrendeki varoluş nedenini açıklar. Resim olmayı beklemiş su damlacıklarının soyut imgelere dönüştüğü anlam dizgeleriyle örülü yapıtlarım; görmenin yarattığı hazzı, anlamlandırmanın yarattığı kaygıyı, anı kavratmayı bekleyen çabasıyla 20 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 16:00’da Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Sergi Salonu


20 Haziran 2018