Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Özel Yetenek Sınavı Başvuru İşlemleri

MADDE 2-(1) Adayın Özel Yetenek Sınavına başvuru yapabilmesi için geçerli bir e-posta adresinin olması gerekmektedir.

(2) Adaylar “Özel Yetenek Sınavı” başvuru işlemlerini 04 Ağustos 2020 -20 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet ortamından https://obs.usak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online olarak yapacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Adaylar https://obs.usak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresine giriş yaptıktan sonra “Yeni Kullanıcılar” kısmına e-posta adresini yazarak ”yeni kayıt” butonunu tıklayacaklardır.

(4) Bu işlem sonrasında adayın e-posta adresine bir şifre gelecektir.

(5) Aday e-posta adresine gelen şifre ile “Mevcut Kullanıcılar” kısmına girerek e-posta adresini tekrar yazıp, e-posta adresini ve gelen şifreyi “Şifre” kısmına yazarak “Giriş” butonunu tıklayacaklardır.

(6) Açılan sayfada “2020 YILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI” seçilerek ekranın sağında bulunan “Yeni Başvuru Yap” butonu tıklanacaktır. Açılan sayfalardaki istenilen bilgiler, formlar ve çalışmalar belirlenen formata uygun şekilde sisteme yüklenecektir.

(7) İşlemler tamamlandıktan sonra “KAYDET” butonu tıklanarak kayıt işlemi tamamlanacak ve “YAZDIR” butonu tıklanarak girilmiş olan bilgilerin dökümünü gösteren çıktı alınacaktır.

(8) Adayca sisteme yüklenmiş olan bilgi, belge, form ve çalışmalar Fakültede bulunan görevlilerce kontrol edilecek, eksik bilgi ve belgenin olmaması durumunda sistem üzerinden onaylanacaktır.

(9)  Başvurunun onaylandığına dair bilgi maili adayın e posta adresine ulaştırılacaktır.

(10) Başvurunun tamamlanması için adayın e- posta adresine ONAY mailinin gelmesi gerekmektedir.

(11) Başvurunun onaylandığına dair mailin adayın e posta adresine gelmemesi durumunda, aday sisteme yüklemiş olduğu bilgi ve belgeleri tekrar kontrol edecektir.

(12) Aday sisteme yüklenmiş olan bilgi, belge ve formların doğruluğunu ve çalışmaların kendine ait olduğunu taahhüt eder.

(13) Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılması yoluna gidilecektir.

(14) Sisteme yüklenmiş olan bilgi, belge, form ve çalışmaların; yanlış, eksik, okunaklı ve istenilen özelliklerde olmaması durumunda oluşabilecek aksaklıklar adayların sorumluluğundadır. Bu adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(15) Başvuru bilgi, belge ve portfolyo çalışmalarının eksiksiz olarak kesin kayıt esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.  

(16) Özel Yetenek Sınavına başvuru yapabilmek için adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmeleri ve TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekir.

(17) Merkezi yerleştirme ile herhangi bir Yükseköğretim Programına yerleştirilen veya diğer Üniversite Yetenek Sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler.

(18) 2020- YKS Kılavuzunda belirtilen ilke ve kurallar ile uygulanabilecek bütün konular, Özel Yetenek Sınavına başvuru ve kesin kayıt işlemleri için de geçerlidir.

(19) Adaylar sınav başvurusunda birden fazla bölüm tercihi yapabilecektir. Adayların başarı sıralamasında adayın aldığı genel puan ve tercih sıralaması dikkate alınacaktır.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı Öğrenci Alımı ve Sınav Uygulama Esasları


29 Temmuz 2020