Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm  Hakkında Genel Bilgiler :

Moda Tasarımı Bölümü, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında 2014-2015 eğitim yılında ilk öğrencileri ile eğitim- öğretime başlamıştır.

Moda Tasarımı Bölümü 4 yıllık lisans programı olup, bölüme Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bölüm, Moda Tasarımı uzmanlık alanında eğitim vermektedir.  Bu program öğrencilerin küresel moda endüstrisinin beklenti ve koşulları doğrultusunda sanat, tasarım, üretim, pazarlama ve işletme alanlarında donanım kazanmalarını sağlayacaktır.

 

Amacı ;

Ulusal ve uluslararası Moda Sektöründe yer alacak moda tasarımcıları yetiştirmektir. 

Vizyonu ;

Ulusal ve uluslararası arenada  Moda sektörünün gereksinimlerini  karşılayacak,sektördeki  çalışma ortamı ile uyum sağlayacak, moda tasarımı konusunda en son bilgi ve teknolojik yenilikleri izleyen, marka yaratma becerisine sahip,  toplumun sanat ve tasarıma duyarlılığını arttıracak yaratıcı, yenilikçi aynı zamanda tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan moda sektöründe özgün ve üretken moda tasarımcılarını yetiştiren önde gelen kurumlardan biri olmaktır. 

Misyonu ;

Gelişen ve sürekli değişen Moda Tasarımı alanında eğitimini güncelleyebilen, tasarım fikirden üretime kadar organizasyon her aşamasını planlayabilme bilgi ve becerisine sahip, yeni ürün yaratabilen, yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumları ile ortak çalışabilen, okul-sanayii işbirliğini sağlayan,   , ulusal ve uluslar arası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunan, ileri araştırma – geliştirme yöntemleri ile toplumun sanat ve tasarıma duyarlılığını arttıracak çağdaş düşünce ve değerlere sahip yaratıcı, yenilikçi, üretken tasarımcılar yetiştirmektir.

 

Program Dili : Türkçe

 

Mezuniyet Durumu : Mezun öğrenciler, sektörün konfeksiyon, tekstil ve deri işletmelerinin tasarım, modelhane, üretim, Ür-Ge,   Ar-Ge, ihracat, pazarlama, marka yönetimi veya müşteri ilişkileri bölümlerinde, tasarım stüdyolarında, moda ajanslarında, moda evlerinde, bireysel girişim ile kendi işyerlerinde ve  daha birçok alanda istihdam olanağı bulabileceklerdir. 

Moda Tasarımı Bölümünden mezun öğrenciler yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilmektedir.

 

Bölüm Koordinatörlükleri

   Erasmus Koordinatör :  Yrd.Doç.Dr.Beyhan PAMUK

   Farabi Koordinatör     :  Yrd.Doç.Dr.Deniz Gürler KARAMAN